Activiteiten

Lessen buitenseizoen vanaf 19 mei 2021  locatie: Equine Park Hulsberg

Op woensdag: dressuur- en springles in de buitenpiste van Equine Park Hulsberg
19:00-19:45 uur dressuur, 19:45-20:30 springen
Instructeur Guus Limpens,  tel: 0613725283


VERENIGINGS AGENDA 2021:

ZATERDAG 4 SEPTEMBER:  BBQ – gezellig samenkomen na corona

ZONDAG 26 SEPTEMBER : Paardenzegening op de terreinen van
Equine Park in samenwerking met de men-vereniging Zuid-Limburg.
Aanvang: 13.15 uur

ZONDAG 10 OKTOBER: proef gerichte clinic voor wedstrijdruiters van onze
vereniging B t/m ZZL.
Deze clinic wordt verzorgd door instructeur en internationaal jurylid
Dhr. Jacques van der Harst.
Elke combinatie start met rijden van dressuurproef, deze wordt beoordeeld en
per combinatie mag één iemand naast de jury de proef opnemen/filmen
inclusief op en aanmerkingen van de jury.
Aansluitend zal er aan de verbeterpunten een 20-tal minuten aandacht worden
besteed d.m.v. instructie van de jury.
Uiteraard zijn al onze leden van harte welkom op deze leerzame dag.
Aanmelden kan via mail:
pegasus.hulsberg@gmail.com : naam combinatie en welke klasse men wenst te
starten.

BUITENRIT - Nader bekend te maken datum

VERENIGINGS AGENDA 2020:

VRIJDAG 3 JANUARI NIEUWJAARSBORREL
VRIJDAG 24 janUARI JAARVERGADERING
PAASMAANDAG 13 APRIL: CLUBKAMPIOENSCHAPPEN Geannuleerd
PINKSTERMAANDAG 1 JUNI: EVENTING HULSBERG Geannuleerd
Zondag 13 september : buitenrit 
zondag 27 september : proefgerichte clinic geannuleerd
PAARDENZEGENING: zondag 4 oktober geannuleerd